Par apkures izdevumiem 2023./2024. gada apkures sezonā

Šī ziemas sezona daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem Smiltenē ir iesākusies ar zīmīgu niansi, kas pamatīgi satraukusi cilvēku prātus. Jaunā sezona ir atnesusi līdzi jūtami lielākus apkures rēķinus kā iepriekšējā ziemas sezonā. Ir skaidrs, ka šeit nepieciešams skaidrojums par to, kā veidojas apkures izmaksas un kāpēc ir tika lielas atšķirības gan, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, gan starp daudzdzīvokļu mājām vispār.

Mājas kopējais apkurei patērētais siltumenerģijas daudzums, kurš katrai mājai tiek uzskaitīts ar siltumenerģijas skaitītāju, tiek sadalīts proporcionāli katra dzīvokļa platībai kvadrātmetros (m2).

Galvenais aspekts, kas ļoti pamatīgi ietekmē tieši apkures rēķinus ir daudzdzīvokļu mājas siltumefektivitāte. Jo siltumizturīgāka ir māja, jo mazāk siltuma tā zaudē, jo mazāk enerģijas nepieciešams patērēt apkurei. Tas nozīmē, ka renovēto māju iedzīvotājiem ir zemākas izmaksas par apkuri. Siltumnecaurlaidīgas mājas sienas, jumts un logi samazina siltuma zudumus, ļauj efektīvāk darboties apkures sistēmai, jo tai nav jātērē tik daudz siltumenerģijas, lai uzturētu komfortablu temperatūru.

SIA “Smiltenes NKUP” ir apkopojusi datus par apkures izmaksām renovētajās un nerenovētajās daudzdzīvokļu mājās 2023./2024. gada apkures sezonā. Dati liecina, ka renovētās mājas ievērojami ietaupījušas siltumenerģiju, salīdzinot ar nerenovētajām mājām. Sīkāk skatīt diagrammu, kurā atspoguļotas vidējās izmaksas no novembra mēneša līdz janvārim – šajā ziemas sezonā. Aprēķinā izmantoti pēdējie trīs mēneši tādēļ, ka oktobrī daudzdzīvokļu māju pieslēgšana apkurei notiek dažādos laikos, tāpēc dati par oktobri mēnesi nebūtu objektīvi un iekļaujami aprēķinā.

Starp citu, diagrammā redzama interesantu nianse – atsevišķās nerenovētajās mājās (Rīgas ielā 3/1, Smilšu ielā 4, Smilšu ielā 4a) novērojams jūtams apkures izdevumu samazinājums, kam par iemeslu ir tas, ka šajās daudzdzīvokļu mājās, lai arī nav veikta pilna renovācija, ir siltināts jumts vai bēniņu daļa. Tas norāda uz to, ka dažkārt, veicot pat mazākus ieguldījumus, var gūt vērā ņemamus rezultātus.

SIA “Smiltenes NKUP” pārvalda gan renovētas, gan nerenovētas daudzdzīvokļu mājas, un dati par apkures izmaksām skaidri parāda, ka renovācija ir izdevīga investīcija, kas atmaksājas ilgtermiņā. Kā redzams, renovētās mājas iedzīvotājiem apkures izmaksas ir ievērojami zemākas.

Augstāk minētais kopā nozīmē, ka, atkarībā no konkrētās daudzdzīvokļu mājas konstruktīvajām īpašībām, tādām kā – vai daudzdzīvokļu māja ir vai nav renovēta, eksistē atšķirības, kas neļauj visas mājas vērtēt vienādi un apskatīt visu māju apkures izmaksas no vienādām pozīcijām. Ir jāiedziļinās katras mājas konkrētajā situācijā, tehniskajās niansēs, un tikai tad var izdarīt secinājums par apkures efektivitāti vai arī to, ko būtu nepieciešams mainīt, uzlabot vai pilnveidot, lai kaut kādā veidā ietekmētu apkures rēķinus.

Vēl viens nozīmīgs aspekts, kurš ļoti būtiski ietekmē apkures rēķinus, ir katras konkrētās daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju izvēlētais komforta līmenis, t.i., temperatūra, kādu viņi vēlas uzturēt savās mājās. Šis lēmums tiek pieņemts katras mājas iedzīvotāju sapulcēs, tāpēc Smiltenes NKUP aicina iedzīvotājus apmeklēt mājas sapulces, jo tajās mājas iedzīvotāji reāli var piedalīties lēmumu pieņemšanā, gūt informāciju par aktuālajiem jautājumiem, kas saistīti ar mājas apsaimniekošanu, tā pat arī iepazīties ar renovācijas iespējām un pieņemt lēmumus par savai mājai nepieciešamajiem darbiem, visbeidzot uzdot jautājumus un saņemt atbildes no Smiltenes NKUP speciālistiem.

Neizsakiet savas domas sociālajos tīklos – nāciet uz māju sapulcēm un piedalieties reālu lēmumu pieņemšanā!

Informāciju par sapulču laikiem un vietām katrā konkrētā daudzdzīvokļu mājā parasti tiek nosūtīta iedzīvotājiem uz e-pastu, redzama Smiltenes NKUP mājaslapā, kā arī par sapulcēm informatīvi tiek izvietoti paziņojumi pie kāpņutelpām.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un rūpēties par savas mājas energoefektivitāti!