Plānotās māju sapulces Smiltenes novadā

Datums Laiks Mājas adrese Norises vieta
17.04.2024, trešdiena

17:30 Krāsotāju 4  NKUP biroja zālē
19:00 Silva 3a Silvans

16.04.2024, otrdiena
17:30 Rīgas 10 Smiltenes Kultūras centrs
19:00 Smilšu 4a
10.04.2024,

trešdiena

17:30 Limbažu 3 Smiltenes Kultūras centrs
19:00 Limbažu 10
9.04.2024, otrdiena

17:30 Abulas 8 Smiltenes Kultūras centrs
19:00 Audēju 2

6.03.2024, trešdiena
17:30 Daugavas 3 Smiltenes Kultūras centrs
19:00 Kalna 2 Mājas zālītē
5.03.2024, otrdiena

17:30 Audēju 1  

Smiltenes Kultūras centrs

19:00 Abulas 6
28.02.2024,
Trešdiena
17:30 Kraujas
Gaujiena
Gaujienas Tautas nams
19:00 Tērces
Gaujiena