Neauditēts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem

Saīsinātais finanšu pārskats_2024_I

Saīsinātais finanšu pārskats_2023_IV

Saīsinātais finanšu pārskats_2023 III

Saīsinātais finanšu pārskats_2023_II

Saīsinātais finanšu pārskats_2023_I

Saīsinātais finanšu pārskats_2022_IV

Saīsinātais finanšu pārskats  2022 III

Saīsinātais finanšu pārskats  2022 II

Saīsinātais finanšu pārskats  2022 I

Saīsinātais finanšu pārskats_2021_II

Saīsinātais finanšu pārskats_2021.I

Saīsinātais finanšu pārskats_2020.I