Dzīvojamo māju apsaimniekošana

Digitālā termogrāfija

SIA „Smiltenes NKUP” namu apsaimniekošanas tirgū ir kopš 1992. gada un piedāvā apsaimniekošanas un pārvaldīšanas pakalpojumus daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Apsaimniekotās mājas atrodas Smiltenē.

Uzņēmums ir ar potenciālu un elastīgiem nosacījumiem, gatavs piemēroties tirgus apstākļiem un rast labākos risinājumus namu apsaimniekošanā, nemitīgi attīstoties pētot aktualitātes un jaunas iespējas.

Mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt klientiem iespēju saņemt atbildes un risinājumus uz visiem interesējušiem jautājumiem, kas saistīti ar Jūsu nekustamo īpašumu.

2012.gada 17.septembrī Ekonomikas ministrija reģistrēja SIA „Smiltenes NKUP” dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā, piešķirot reģistrācijas numuru 267.

Mūsu komanda

PĀRVALDNIEKS:

1. nodrošina visus nepieciešamos apsaimniekošanas darbus,

2. kontrolē objektā nodarbināto personālu,

3. uzrauga mājas iekārtu un konstrukciju tehnisko stāvokli, nodrošina apsaimniekošanas vajadzību izpildi.

 

APKOPĒJAS, SĒTNIEKI:

1. atbildīgi par konkrētā objekta tīrību,

2. strādā nepārtrauktā pārvaldnieka vadībā.

 

REMONTBRIGĀDE:

tie ir mūsu santehniķi, elektriķis, remontstrādnieki.
veic visus objekta apsaimniekošanas, santehnikas, siltumapgādes regulēšanas darbus.

 

GRĀMATVEDIS, JURISTS, LIETVEDIS, EKONOMISTS:

1. nodrošina nepieciešamo dokumentāciju apriti atbilstoši LR likumiem,

2. veic komunālo maksājumu aprēķinus, skaitītāju rādījumu uzskaiti, naudas iekasēšanu par pakalpojumiem

3. juridiskās darbības, kas saistītas ar mūsu pārvaldītajiem un apsaimniekotajiem īpašumiem

SIA „Smiltenes NKUP”

  1. pieejams pa tālruni –  28341495, 26182972
  2. pieejams sūtot ziņas uz e-pastu: info@smiltenesnkup.lv
  3. pieejams pirmdienās  no 8:00 – 18:00, otrdien-ceturtdien no 8:00 – 17:00, piektdien no 8:00 – 16:00 (pārtraukums katru darba dienu no  12-13).

Mēs pārvaldām un apsaimniekojam sekojošos objektus Smiltenē:

Abulas iela 6 un 8

Audēju iela 1 un 2

Celtnieku iela 2, 4, 6

Dakteru iela 16,  24, 26,

Dārza iela 16, 23, 26, 50

Daugavas iela 2, 3, 5, 7A, 64

Gaujas iela 4, 6

Kalna iela 2, 8

Krāsotāju iela 3, 4

Limbažu iela 3, 5, 10

Peldu iela 18

Pils iela 3b, 4, 7

Raiņa iela 9, 10

Rīgas iela 3, 8, 10

Smilšu iela 4, 4a

Vaļņu iela 1

Veldes iela 1E

Gaujienā:

Kraujas

Tērces

Silvā:

Silva 3a

Launkalnē:

Ezera 6.

Digitālā termogrāfija

Termogrāfija ir infrasarkanā starojuma attēlošana un mērīšana, izmantojot termogrāfu (termokameru), lai redzētu un nomērītu objekta siltumenerģijas izstarošanu.

Infrasarkanās termokameras uzņem neredzamo infrasarkano jeb siltumstarojumu un izveido precīzus bezkontakta temperatūras mērījumus, kurus nevarētu iegūt citādāk.

Infrasarkanā termogrāfija ir vienīgā diagnostikas metode, kas ļauj pilnībā vizualizēt siltumstarojumu.

Šeit pievienotajā failā uzskatāmi redzami siltuma zudumi dažām mūsu apsaimniekošanā esošajām mājām.

Digitālā termogrāfija (PDF fails – 31 Mb)