Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms)

                     

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu                               paplašināšana Smiltenē 3.kārta” realizācija 0 701685 208755 0 0
Smiltenes novada pašvaldības finansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas celtniecībai         Daugavas ielā 7a, Smiltenē 172000 0 0 0 0
Valsts budžeta finansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas celtniecībai Smiltenē                    Daugavas ielā 7a, Smiltenē 200000 0 0 0 0
Smiltenes novada pašvaldības finansējums daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai 0 10348 8900 16558 7026
Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai                jaunajā aglomerācijā 0 0 0 0 89629