Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms)

                     

2019 2020 2021 2022 2023
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu                               paplašināšana Smiltenē 3.kārta” realizācija 208755 0 0 0 0
Daudzdzīvokļu māju renovācija no ALTUM 0 0 0 808642 365850
Smiltenes novada pašvaldības finansējums daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai 8900 16558 7026 5100 6000
Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai 0 0 89629 143850 59882