Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms)

                                                                                                                     2017                       2018                       2019

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)

projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu                                    0                              701 685                 208 755

paplašināšana Smiltenē 3.kārta” realizācijai

 

Smiltenes novada pašvaldības finansējums

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas celtniecībai                                     172 000                       0                              0

Daugavas ielā 7a, Smiltenē

 

Valsts budžeta finansējums

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas celtniecībai Smiltenē                       200 000                  0                              0

Daugavas ielā 7a, Smiltenē

 

Smiltenes novada pašvaldības finansējums

daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai                                       0                            10 348                     8 900