Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

2017 2018 2019 2020 2021
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 0 346 193 233 115
Pievienotās vērtības nodoklis 145191 273175 178510 171879 188733
Valsts sociālās

apdrošināšanas iemaksas

190901 198085 209116 225692 229386
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 99040 88931 92065 95563 100485
Nekustamā īpašuma nodoklis 1528 2090 2454 2431 2423
Dabas resursu nodoklis 9693 10572 10047 10235 10160
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 301 288 292 306 308
Dividendes Smiltenes novada pašvaldībai 1630 4484 10533 0 10000