Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 0 346 193 233 115 263
Pievienotās vērtības nodoklis 145191 273175 178510 171879 188733 178000
Valsts sociālās

apdrošināšanas iemaksas

190901 198085 209116 225692 229386 279402
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 99040 88931 92065 95563 100485 119948
Nekustamā īpašuma nodoklis 1528 2090 2454 2431 2423 2037
Dabas resursu nodoklis 9693 10572 10047 10235 10160 15106
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 301 288 292 306 308 315
Dividendes Smiltenes novada pašvaldībai 1630 4484 10533 0 10000 0