Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

2015 2016 2017 2018 2019
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 0 0 0 346 193
Pievienotās vērtības nodoklis 108453 103729 145191 273175 178510
Valsts sociālās

apdrošināšanas iemaksas

157781 177116 190901 198085 209116
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 75854 88490 99040 88931 92065
Nekustamā īpašuma nodoklis 1173 168 1528 2090 2454
Dabas resursu nodoklis 7551 6893 9693 10572 10047
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 307 314 301 288 292
Dividendes Smiltenes novada pašvaldībai 892 5084 1630 4484 10533