Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

2019 2020 2021 2022 2023
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 193 233 115 263 851
Pievienotās vērtības nodoklis 178510 171879 188733 178000 293419
Valsts sociālās

apdrošināšanas iemaksas

209116 225692 229386 279402 320144
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 92065 95563 100485 119948 137869
Nekustamā īpašuma nodoklis 2454 2431 2423 2037 2786
Dabas resursu nodoklis 10047 10235 10160 15106 15153
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 292 306 308 315 324
Dividendes Smiltenes novada pašvaldībai 10533 0 10000 0 0