Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

2016 2017 2018 2019 2020
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 0 0 346 193 233
Pievienotās vērtības nodoklis 103729 145191 273175 178510 171879
Valsts sociālās

apdrošināšanas iemaksas

177116 190901 198085 209116 225692
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 88490 99040 88931 92065 95563
Nekustamā īpašuma nodoklis 168 1528 2090 2454 2431
Dabas resursu nodoklis 6893 9693 10572 10047 10235
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 314 301 288 292 306
Dividendes Smiltenes novada pašvaldībai 5084 1630 4484 10533 0