Kontakti

Pārvalde

Valdes loceklis Aigars Vīvuliņš   +371 26 593 303
  aigars.vivulins@smiltenesnkup.lv
 
Biroja administratore Marika Pētersone  +371 20 007 274
info@smiltenesnkup.lv ; marika.petersone@smiltenesnkup.lv
 
Galvenā grāmatvede Aiga Ozola   +371 22 300 186
  aiga.ozola@smiltenesnkup.lv
 
Grāmatvede, kase Dace Miezīte   +371 27 843 971
  dace.miezite@smiltenesnkup.lv
 
Ekonomiste Aija Cirša   +371 22 300 186
  aija.cirsa@smiltenesnkup.lv
 
Juriste Mairita Jirgensone   +371 29 187 272
  mairita.jirgensone@smiltenesnkup.lv
 
Kontroliere Ilona Ozola   +371 28 381 311
  ilona.ozola@smiltenesnkup.lv

Ūdenssaimniecība

Komunālinženieris ūdenssaimniecībā Gints Eislers
  +371 29 498 078
  gints.eislers@smiltenesnkup.lv
   
Sistēmu tehniķis ūdenssaimniecībā Kristaps Kalniņš   +371 27 042 375
  kristaps.kalnins@smiltenesnkup.lv
 
Santehniķis
(Smiltenes apkalpes zona)
Gatis Luberts   +371 20 262 490
 
Santehniķis (skaitītāju maiņa)  Vilnis Gedrovičs   +371 26 015 553
 
Santehniķis
(Blomē, Bilskā, Mēros, Launkalnē)
Aldis Neilands   +371 28 800 823
Santehniķis
(Grundzālē)
Jānis Graudiņš   +371 27 874 880
 
Santehniķis
(Palsmanē, Variņos)
Armands Elstiņš    +371 29 49 89 07
 
Santehniķis
(Apē, Gaujienā, Trapenē)
 Raivis Kalniņš

 Einārs Auziņš

+371 28 44 05 77

+371 28 23 18 76

 
Santehniķis
(Raunā, Rozē, Drustos)
 Ēriks Kalniņš

 Modris Dijpa

  +371 28 44 31 02

  +371 28 23 53 52

Namu apsaimniekošana

Namu pārvaldnieks Jānis Liniņš   +371 28 341 495
 janis.linins@smiltenesnkup.lv
 
Namu santehniķis Andrejs Goba   +371 20 239 575
Edgars Ļitviņčiks   +371 26 189 220

Pilsētas kopšana

Darbu rīkotāja pilsētas kopšanā Evija Rakštele   +371 29 161 694
  evija.rakstele@smiltenesnkup.lv
 
Kapu strādniece, atbildīgā par kapliču Inguna Gēgere   +371 26 574 901