Kontakti

Pārvalde

Valdes loceklis Aigars Vīvuliņš   +371 26 593 303
  aigars.vivulins@smiltenesnkup.lv
 
Biroja administratore Marika Pētersone  +371 26 182 972
  marika.petersone@smiltenesnkup.lv
 
Galvenā grāmatvede Aiga Ozola   +371 22 300 186
  aiga.ozola@smiltenesnkup.lv
 
Grāmatvede, kase Dace Miezīte   +371 27 843 971
  dace.miezite@smiltenesnkup.lv
 
Ekonomiste Aija Cirša   +371 22 300 186
  aija.cirsa@smiltenesnkup.lv
 
Juriste Mairita Jirgensone   +371 29 187 272
  mairita.jirgensone@smiltenesnkup.lv
 
Kontroliere Ilona Ozola   +371 28 381 311
  ilona.ozola@smiltenesnkup.lv

Ūdenssaimniecība

Komunālinženieris ūdenssaimniecībā Gints Eislers
  +371 29 498 078
  gints.eislers@smiltenesnkup.lv
   
Tehniskais direktors Raitis Melderis   +371 29 173 265
  raitis.melderis@smiltenesnkup.lv
Santehniķis
(ārējie tīkli)
Gatis Luberts   +371 20 262 490

Pagastu ūdenssaimniecības pārstāvji

Blomē, Bilskā, Mēros, Launkalnē Armands Sproģis   +371 28 800 823
Grundzālē, Palsmanē, Variņos Kristaps Kalniņš   +371 29 226 159

Namu apsaimniekošana

Namu pārvaldnieks Jānis Liniņš   +371 28 341 495
 janis.linins@smiltenesnkup.lv
 
Namu santehniķu Andrejs Goba   +371 20 239 575
Ivo Raudzens   +371 26 189 220

Pilsētas kopšana

Darbu rīkotāja pilsētas kopšanā Evija Rakštele   +371 29 161 694
  evija.rakstele@smiltenesnkup.lv
 
Kapu strādniece, atbildīgā par kapliču Inguna Gēgere   +371 26 574 901