Veidlapas un dokumenti

Šeit atrodas veidlapas, kuras iespējams lejupielādēt, datorā aizpildīt un pēc tam izdrukāt. Veidlapas ir MS Word formātā, un tajās ir ar kvadrātiekavām norādīti lauki, kuros jums jāieraksta nepieciešamā informācija.

Piemēram, lauciņā [Sapulces dalībnieka Vārds Uzvārds] jums kvadrātiekavās esošā teksta vietā jāieraksta reālais sapulces dalībnieka Vārds Uzvārds.

Izdrukājot dokumentu, kvadrātiekavas nebūs redzamas.