Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

SIA “Smiltenes NKUP” stratēģija nosaka, ka uzņēmums neveic ziedošanu (dāvināšanu).

Saņemti ziedojumi Smiltenes pilsētas un Meža kapu svētkos un svecīšu vakarā no individuāliem ziedotājiem.

Saņemtie ziedojumi izlietoti, lai iegādātos un piegādātu smiltis pilsētas un Meža kapu  dārziņu uzturēšanai.

 

Periods Saņemtie ziedojumi Veiktie ziedojumi
2022. g. EUR 3000
Ārkārtas ziedojums Ukrainai ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai
2021. g.  
2020. g.  
2019. g. EUR 1 232  
2018. g. EUR 599  
2017. g. EUR 911  
2016. g. EUR 1087  
2015. g. EUR 784