Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

SIA “Smiltenes NKUP” neveic ziedošanu (dāvināšanu).

Saņemti ziedojumi Smiltenes pilsētas un Meža kapu svētkos un svecīšu vakarā no individuāliem ziedotājiem.

Saņemtie ziedojumi izlietoti, lai iegādātos un piegādātu smiltis pilsētas un Meža kapu  dārziņu uzturēšanai.

Periods                        Saņemtie ziedojumi

2019.gads                            EUR 1 232

2018.gads                            EUR 599

2017.gads                            EUR 911

2016.gads                            EUR 1 087

2015.gads                            EUR 784