Izsoles

SIA “Smiltenes NKUP” informē, ka ar 2021. gada 11. februāri tiek uzsākta pieteikšanās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavas ielā 7A, Smiltenē divi dzīvokļu īres tiesību izsolei.

Dz.

Nr.

Stāvs Platība

Izsoles

noteikumi

Izsoles laiks Apskates laiks

Reģistrēšanās

izsolei

22.

 

3. 56,7 m2 (trīsistabu) Ar izsoles nolikumu var iepazīties ŠEIT 2021. gada 28. aprīlis, pl. 10:00 Par dzīvokļa apskati var vienoties, zvanot pa tālruni: 28341495

Video apskatīt ŠEIT

Līdz 2021.
gada
23. aprīļa
plkst. 16.00