Izsoles

SIA “Smiltenes NKUP” rīko kustamās mantas – transportlīdzekļu, pirmreizējo mutisko izsoli.

Izsoles objekti:

Transportlīdzeklis Pirmā reģistrācija Nosacītā cena (EUR) Nodrošinājums (EUR) 10% apmērā no nosacītās cenas
Traktors

BELARUS-82.1

31.07.2001. 10020,00 1002,00
Kravas furgons

OPEL ASTRA STATION VAGON

19.01.2005. 1250,00 125,00

Izsoles pirmais un turpmākie soļi visiem transportlīdzekļiem – 50,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 15,00 EUR.

Izsole notiks 2020. gada 18. jūnijā plkst. 10.00 SIA “Smiltenes NKUP”  telpās Pils ielā 3A, Smiltenē. Izsoles komisijas nolikums par Opel astra un Belarus.