Rekvizīti

SIA „Smiltenes NKUP”

Vienotais reģistrācijas Nr.: 43903000435

Adrese: Pils iela 3a, Smiltene, Smiltenes novads, LV 4729

Telefons: 64707062, 26182972

E-pasts: smiltenesnkup@gmail.com

 

Norēķinu konti:

AS SEB banka:
LV78UNLA0016000508301
Kods: UNLALV2X

AS Swedbank:
LV49HABA0551026307087
Kods: HABALV22