Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

SIA “Smiltenes NKUP” īpašuma struktūra (tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās):

  • SIA “Smiltenes NKUP” 100% kapitāldaļu turētāja ir Smiltenes novada pašvaldība
  • SIA “Smiltenes NKUP” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās