Iepirkumi

SIA “Smiltenes NKUP” pircēja profils atrodas valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) www.eis.gov.lv, e-konkursa vidē, kur tiek ievietota informācija par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

Turpmāk uzņēmums savā mājas lapā iepirkuma informāciju nedublēs.

SIA “Smiltenes NKUP” IEPIRKUMI ATRODAMI – SIA “Smiltenes NKUP” pircēja profilā

[mwai_chatbot id=”default”]