Iepirkumi

Iepirkumi saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 104 no 28.02.2017

Datums Iepirkuma priekšmets Dokumenti Iesniegšanas termiņš
21.10.2021

 

SNKUP/2021/3/ERAF

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ, DAUGAVAS IELĀ 2, SMILTENĒ, SMILTENES NOVADĀ

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce “vai ekvivalents” ir jādzēš.

 

Nolikums (PDF)

Pielikums Nr. 2 (DOCX)

Pielikums Nr. 9 (XLSX)

Tehniskā dokumentācija (ZIP)

 

02.12.2021.
plkst. 14.00

 

20.10.2021

 

SNKUP/2021/2/ERAF

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ ABULAS IELĀ 8, SMILTENĒ, SMILTENES NOVADĀ

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce “vai ekvivalents” ir jādzēš.

 

Nolikums (PDF)

Pielikums Nr. 2 (DOCX)

Pielikums Nr. 9 (XLSX)

Tehniskā dokumentācija (ZIP)

 

30.11.2021.
plkst. 14.00

 

15.10.2021

 

SNKUP/2021/1/ERAF

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ AUDĒJU IELĀ 2, SMILTENĒ, SMILTENES NOVADĀ

Informējam, ka piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Iesniedzot piedāvājumu, atsauce “vai ekvivalents” ir jādzēš.

 

Nolikums (PDF)

Līguma projekts (DOCX)

Pielikums Nr. 9 (XLSX)

Tehniskā dokumentācija (ZIP)

 

23.11.2021.
plkst. 14.00