Iepirkumi

Iepirkuma nosaukumsIdentifikācijas
numurs
KontaktpersonaIepirkuma nozare, joma un dokumentācijaIepirkuma statussIepirkuma izsludināšanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšInformācija par uzvarētāju 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas iela 3/1, Smiltenē, jumta seguma atjaunošana un skursteņu remontsSNKUP/2019/3/IEPKontakpersona: Projektu vadītāja Baiba Cīrule, tālrunis: 26343318; 26593303Būvdarbi
- Nolikums ar pielikumiem
Izskatīšanas stadijā01.07.201915.07.2019., plkst. 11:00
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu iela 4A, Smiltenē,
jumta seguma atjaunošana un skursteņu remonts
SNKUP/2019/2/IEPKontakpersona: Projektu vadītāja Baiba Cīrule, tālrunis: 26343318; 26593303Būvdarbi
- Nolikums ar pielikumiem
Izskatīšanas stadijā01.07.201915.07.2019., plkst.10:30
Traktortehnikas papildaprīkojumam un piegādei SIA "Smiltenes NKUP" vajadzībāmSNKUP/2019/1/IEPKontaktpersona: Projektu vadītāja Baiba Cīrule, tālrunis: 26343318; 26593303Pakalpojums (piegāde)
- Nolikums ar pielikumiem
- 2019 Līguma PARAUGS Traktortehnikas papildaprīkojumam
Noslēgts01.07.201915.07.2019., plkst. 10:00SIA "POLTEH", reģ. Nr.: 40003801363
Līguma summa bez PVN: 27 980,57 EUR
ELEKTOENERĢIJAS IEPIRKUMS SIA “SMILTENES NKUP” VAJADZĪBĀMSNKUP/2018/1/AKSIA “Smiltenes NKUP” valdes loceklis Aigars Vīvuliņš, tālrunis 26593303Pakalpojums
Nolikums
Skaidrojums pretendentiem_31.08.2018.
Noslēgts20.08.2018.28.09. 2018. 11:00
TIKAI elektroniski EIS e-konkursu apakšistēmā
SIA AJ Power, reģ.nr. 40103780693. Līguma summa bez PVN - EUR 128979.00
LEMUMS
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu iela 4, Smiltenē,
jumta seguma atjaunošana un skursteņu remonts”
SNKUP/2018/4/IEPPar iepirkuma dokumentāciju-
Projektu vadītāja Baiba Cīrule, tālrunis 26343318;
Tehniskajos jautājumos- namu pārvaldnieks Jānis Liniņš, tālrunis 28341495.
Būvniecība
Nolikums
Noslēgts15.05.2018.28.05.2018., plkst.10:00SIA "HB Service", Reģ. nr.: 40103516860, Līguma summa bez PVN - EUR 18220,92
Lēmums
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krāsotāju iela 3, Smiltenē,
jumta seguma atjaunošana un skursteņu remonts”
SNKUP/2018/1/IEPPar iepirkuma dokumentāciju-
Projektu vadītāja Baiba Cīrule, tālrunis 26343318;
Tehniskajos jautājumos- namu pārvaldnieks Jānis Liniņš, tālrunis 28341495.
Būvniecība
Krasotāju_3
Noslēgts10.04.2018.23.04.2018., plkst.10.00SIA HB Service, reģ.nr.40103516860, Līguma summa bez PVN - EUR 19682.16
Lēmums
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pils iela 4, Smiltenē,
jumta seguma atjaunošana un skursteņu remonts”
SNKUP/2018/2/IEPPar iepirkuma dokumentāciju-
Projektu vadītāja Baiba Cīrule, tālrunis 26343318;
Tehniskajos jautājumos- namu pārvaldnieks Jānis Liniņš, tālrunis 28341495.
Būvniecība
Pils_4
Noslēgts10.04.2018.23.04.2018., plkst.10.30SIA Mali M, reģ.nr.43603070700, Līguma summa bez PVN - EUR 13407.94
Lēmums
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa iela 9, Smiltenē,
jumta seguma atjaunošana un skursteņu remonts”
SNKUP/2018/3/IEPPar iepirkuma dokumentāciju-
Projektu vadītāja Baiba Cīrule, tālrunis 26343318;
Tehniskajos jautājumos- namu pārvaldnieks Jānis Liniņš, tālrunis 28341495.
Būvniecība
Raiņa_9
Noslēgts10.04.2018.23.04.2018., plkst.11.00SIA HB Service, reģ.nr.40103516860, Līguma summa bez PVN - EUR 16422.70
Lēmums
Ilgtermiņa aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Smiltenē, Daugavas ielā 7ASNKUP/2017/5/AK
SIA “Smiltenes NKUP” valdes loceklis Aigars Vīvuliņš, tālrunis 26593303
Pakalpojums
Nolikums
Veidlapa_1. pielikums
Finanšu piedāvājums_2.pielikums
Noslēgts18.12.2017.30.01. 2018. 10:00
TIKAI elektroniski EIS e-konkursu apakšistēmā
AS “SEB banka”, reģ. Nr. 40003151743
Pretendenta piedāvātā % likme uz 5 gadiem ir 1,8 %;
Komisijas maksa EUR par kredīta izskatīšanu, izsniegšanu un apkalpošanu, ja tāda paredzēta ir 6.000,- EUR.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenē, Daugavas ielas 7A pārbūves būvdarbu būvuzraudzībaSNKUP/2017/3/IEPKontaktpersona (tehniskajos jautājumos):
SIA “Smiltenes NKUP” valdes loceklis Aigars Vīvuliņš, tālrunis 26593303
Būvniecība
Nolikums
Noslēgts21.08.201701.09.2017SIA “Dromos”, Līguma summa bez PVN - EUR 18500.00
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenē
būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība
SNKUP/2017/1/AKKontaktpersona (par iepirkuma dokumentāciju):
Projektu vadītāja Baiba Cīrule, tālrunis 26343318

Kontaktpersona (tehniskajos jautājumos):
SIA “Smiltenes NKUP” valdes loceklis Aigars Vīvuliņš, tālrunis 26593303
Nolikums
13. pielikums
14. pielikums


Skaidrojums_pretendentam_1

Skaidrojums_pretendentam 2

Skaidrojums_pretendentam 3

Skaidrojums_pretendentam 4

Zemes_gabala_robezu_plans

Nolikuma GROZĪJUMI
Skaidrojums pretendentam 5
Skaidrojums pretendentam 6
Noslēgts02.02.201721.03.2017SIA "WOLTEC", Līgums summa bez PVN - € 957 332,36