Iepirkumi

Iepirkuma nosaukumsIdentifikācijas
numurs
KontaktpersonaIepirkuma nozare, joma un dokumentācijaIepirkuma statussIepirkuma izsludināšanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšInformācija par uzvarētāju 
Apliecinājuma kartes izstrāde, tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Audēju ielā 2, Smiltenē energoefektivitātes paaugstināšanaiSNKUP/2019/4/IEPPar iepirkuma dokumentāciju projektu vadītāja Baiba Cīrule, tālrunis 26343318;
tehniskajos jautājumos namu pārvaldnieks Jānis Liniņš, tālrunis: 28341495.
Pakalpojums

Nolikums_ar_pielikumiem

2_pielikums_1

2_pielikums_2

2_pielikums_3
Noslēgts19.09.201930.09.2019., plkst.10:00SIA "AMB Design" , reģ.nr.40203113369.
LEMUMS_Audēju
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas iela 3/1, Smiltenē, jumta seguma atjaunošana un skursteņu remontsSNKUP/2019/3/IEPKontakpersona: Projektu vadītāja Baiba Cīrule, tālrunis: 26343318; 26593303Būvdarbi
- Nolikums ar pielikumiem
Noslēgts01.07.201915.07.2019., plkst. 11:00SIA “RST Company”, reģ.nr. 50103336941.
Līguma summa bez PVN - EUR 34980.24
Lēmums_SNKUP_2019_3_IEP
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu iela 4A, Smiltenē,
jumta seguma atjaunošana un skursteņu remonts
SNKUP/2019/2/IEPKontakpersona: Projektu vadītāja Baiba Cīrule, tālrunis: 26343318; 26593303Būvdarbi
- Nolikums ar pielikumiem
Noslēgts01.07.201915.07.2019., plkst.10:30SIA “RST Company”, reģ.nr. 50103336941.
Līguma summa bez PVN - EUR
16 594,80.
LEMUMS_SNKUP_2019_2_IEP
Traktortehnikas papildaprīkojumam un piegādei SIA "Smiltenes NKUP" vajadzībāmSNKUP/2019/1/IEPKontaktpersona: Projektu vadītāja Baiba Cīrule, tālrunis: 26343318; 26593303Pakalpojums (piegāde)
- Nolikums ar pielikumiem
- 2019 Līguma PARAUGS Traktortehnikas papildaprīkojumam
Noslēgts01.07.201915.07.2019., plkst. 10:00SIA "POLTEH", reģ. Nr.: 40003801363
Līguma summa bez PVN: 27 980,57 EUR
ELEKTOENERĢIJAS IEPIRKUMS SIA “SMILTENES NKUP” VAJADZĪBĀMSNKUP/2018/1/AKSIA “Smiltenes NKUP” valdes loceklis Aigars Vīvuliņš, tālrunis 26593303Pakalpojums
Nolikums
Skaidrojums pretendentiem_31.08.2018.
Noslēgts20.08.2018.28.09. 2018. 11:00
TIKAI elektroniski EIS e-konkursu apakšistēmā
SIA AJ Power, reģ.nr. 40103780693. Līguma summa bez PVN - EUR 128979.00
LEMUMS
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu iela 4, Smiltenē,
jumta seguma atjaunošana un skursteņu remonts”
SNKUP/2018/4/IEPPar iepirkuma dokumentāciju-
Projektu vadītāja Baiba Cīrule, tālrunis 26343318;
Tehniskajos jautājumos- namu pārvaldnieks Jānis Liniņš, tālrunis 28341495.
Būvniecība
Nolikums
Noslēgts15.05.2018.28.05.2018., plkst.10:00SIA "HB Service", Reģ. nr.: 40103516860, Līguma summa bez PVN - EUR 18220,92
Lēmums
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krāsotāju iela 3, Smiltenē,
jumta seguma atjaunošana un skursteņu remonts”
SNKUP/2018/1/IEPPar iepirkuma dokumentāciju-
Projektu vadītāja Baiba Cīrule, tālrunis 26343318;
Tehniskajos jautājumos- namu pārvaldnieks Jānis Liniņš, tālrunis 28341495.
Būvniecība
Krasotāju_3
Noslēgts10.04.2018.23.04.2018., plkst.10.00SIA HB Service, reģ.nr.40103516860, Līguma summa bez PVN - EUR 19682.16
Lēmums
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pils iela 4, Smiltenē,
jumta seguma atjaunošana un skursteņu remonts”
SNKUP/2018/2/IEPPar iepirkuma dokumentāciju-
Projektu vadītāja Baiba Cīrule, tālrunis 26343318;
Tehniskajos jautājumos- namu pārvaldnieks Jānis Liniņš, tālrunis 28341495.
Būvniecība
Pils_4
Noslēgts10.04.2018.23.04.2018., plkst.10.30SIA Mali M, reģ.nr.43603070700, Līguma summa bez PVN - EUR 13407.94
Lēmums
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa iela 9, Smiltenē,
jumta seguma atjaunošana un skursteņu remonts”
SNKUP/2018/3/IEPPar iepirkuma dokumentāciju-
Projektu vadītāja Baiba Cīrule, tālrunis 26343318;
Tehniskajos jautājumos- namu pārvaldnieks Jānis Liniņš, tālrunis 28341495.
Būvniecība
Raiņa_9
Noslēgts10.04.2018.23.04.2018., plkst.11.00SIA HB Service, reģ.nr.40103516860, Līguma summa bez PVN - EUR 16422.70
Lēmums
Ilgtermiņa aizdevums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Smiltenē, Daugavas ielā 7ASNKUP/2017/5/AK
SIA “Smiltenes NKUP” valdes loceklis Aigars Vīvuliņš, tālrunis 26593303
Pakalpojums
Nolikums
Veidlapa_1. pielikums
Finanšu piedāvājums_2.pielikums
Noslēgts18.12.2017.30.01. 2018. 10:00
TIKAI elektroniski EIS e-konkursu apakšistēmā
AS “SEB banka”, reģ. Nr. 40003151743
Pretendenta piedāvātā % likme uz 5 gadiem ir 1,8 %;
Komisijas maksa EUR par kredīta izskatīšanu, izsniegšanu un apkalpošanu, ja tāda paredzēta ir 6.000,- EUR.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenē, Daugavas ielas 7A pārbūves būvdarbu būvuzraudzībaSNKUP/2017/3/IEPKontaktpersona (tehniskajos jautājumos):
SIA “Smiltenes NKUP” valdes loceklis Aigars Vīvuliņš, tālrunis 26593303
Būvniecība
Nolikums
Noslēgts21.08.201701.09.2017SIA “Dromos”, Līguma summa bez PVN - EUR 18500.00
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenē
būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība
SNKUP/2017/1/AKKontaktpersona (par iepirkuma dokumentāciju):
Projektu vadītāja Baiba Cīrule, tālrunis 26343318

Kontaktpersona (tehniskajos jautājumos):
SIA “Smiltenes NKUP” valdes loceklis Aigars Vīvuliņš, tālrunis 26593303
Nolikums
13. pielikums
14. pielikums


Skaidrojums_pretendentam_1

Skaidrojums_pretendentam 2

Skaidrojums_pretendentam 3

Skaidrojums_pretendentam 4

Zemes_gabala_robezu_plans

Nolikuma GROZĪJUMI
Skaidrojums pretendentam 5
Skaidrojums pretendentam 6
Noslēgts02.02.201721.03.2017SIA "WOLTEC", Līgums summa bez PVN - € 957 332,36