Kapu uzturēšana

20547939 Smiltenes NKUP apsaimnieko Pilsētas un Meža kapus.