Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti