Noslēgušies būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Dakteru iela 24, Smiltenē  

Pabeigti būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Dakteru iela 24, Smiltenē.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica SIA “NCC Baltic”.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārsegumu siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, kāpņu telpu remonts, ūdensapgādes  un apkures sistēmas rekonstrukcija.

Kopējās projekta izmaksas EUR 827 296,36 (ar PVN) (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

 

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana nodrošinās Dakteru ielai 24, Smiltenē ēkai:

  • Siltumenerģijas ietaupījumu 79,12 kWh/m2 gadā;
  • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 37,970 CO2 ekv.T./gadā.