Apkures sezonas sākums

Iestājoties vēsākiem laika apstākļiem, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās  nākamnedēļ uzsāksim apkures sezonu.

Oktobra sākums jau ir  ļoti rudenīgs un  telpās  jaušams drēgnums, tāpēc  Smiltenes NKUP  darbinieki veikuši visus nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai uzsāktu apkures sezonu.

Ēku siltumpunktos ierīkoti ne tikai siltumenerģijas skaitītāji, bet arī apkuri regulējošas ierīces, kas dod iespēju rudenīgi drēgnajās dienās ar minimālu siltumenerģijas patēriņu nodrošināt dzīvokļos komforta prasībām atbilstošu temperatūru.

Līdz ar apkures sezonas sākšanos, beidzas iespējas radiatoru maiņai.