Noslēgušies būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Abulas iela 8, Smiltenē

Pabeigti būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Abulas iela 8, Smiltenē.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica SIA “NCC Baltic”.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārsegumu siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, kāpņu telpu remonts un apkures sistēmas rekonstrukcija.

Kopējās projekta izmaksas EUR 734 214,13 (ar PVN) (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

 

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana nodrošinās Abulas ielai 8, Smiltenē ēkai:

  • Siltumenerģijas ietaupījumu 82,73 kWh/m2 gadā;
  • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 39,699 CO2 ekv.T./gadā.