Noslēgušies būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Daugavas iela 2, Smiltenē

Pabeigti būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Daugavas iela 2, Smiltenē.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica SIA “NCC Baltic”.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārsegumu siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, kāpņu telpu remonts un apkures sistēmas rekonstrukcija.

Kopējās projekta izmaksas EUR 460 346, 39 (ar PVN) (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

 

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana nodrošinās Daugavas ielai 2, Smiltenē ēkai:

  • Siltumenerģijas ietaupījumu 94,31 kWh/m2 gadā;
  • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 26,003 CO2 ekv.T./gadā.