Ģimenei draudzīga darbavieta 

Augusta beigās saņēmām ziņu no  Sabiedrības integrācijas fonda, ka  SIA “Smiltenes NKUP” tiek piešķirts programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” statuss līdz 31.08.2025. Mēs no sirds priecājamies, ka esam  pievienošanos ģimenei draudzīgu darbavietu kopienai! 

Lai iegūtu programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu, aizpildījām pašnovērtējuma anketu un veicām izvērtēšanas sarunas ar programmas konsultantu, kuras laikā kopā ar konsultantu izvērtējām ne tikai to, kas ir paveikts bet arī ieceres un attīstības plānu ģimenei draudzīgas darbavietas pilnveidošanā.  

Statuss tiek piešķirts uz diviem gadiem, pēc tam veic atkārtotu izvērtēšanu 

Kopā ar mums augustā “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvuši vēl 46 darba devēji. Šobrīd programmai pievienojušās 252 organizācijas gan no privāta, gan publiskā sektora, kas nodrošina konsultatīvu un informatīvu atbalstu darba devējiem, veicinot darba un privātās dzīves līdzsvaru sabiedrībā. 

Programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem. 

Statusam “Ģimenei draudzīga darbavieta” var pretendēt ikviena organizācija, kura nodarbina vismaz vienu darbinieku – gan privātuzņēmumi, gan arī valsts un pašvaldību iestādes un nevaldības organizācijas. 

Ar visiem “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvušajiem darba devējiem, kā arī citas ziņas, ikviens var iepazīties vietnē vietagimenei.lv