Informācija par bēru ceremonijām

Pamatojoties uz 2020. gada 29. marta rīkojumu Nr.138 par grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanukapliča bēru ceremonijām ir slēgta. Bēru ceremonijas var noturēt ārtelpās, ja tiek ievērota savstarpējā divu metru distance starp personām un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Zvana zvanīšana  tiek nodrošināta. Bēru ceremonijas un izvadīšanu Smiltenes NKUP neorganizē, piederīgie ir paši atbildīgi par individuālajiem aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļiem.