Atbalsts krīzes laikā

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. martā izsludināto ārkārtēju situāciju visā valsts teritorijā un realizējot sociāli atbildīga uzņēmuma stratēģiju, aicinām klientus, kuri ir nonākuši krīzes situācijā vai apstākļos, kas liedz veikt savlaicīgus maksājumus iepriekš minētās ārkārtējās situācijas dēļ (darba zaudēšana, ienākumu samazināšanās, pašizolācija), informēt pakalpojumu sniedzēju par iespējamo maksājumu kavēšanos. SIA “Smiltenes NKUP” atbalstīs tos klientus, kas būs snieguši informāciju par maksātspējas grūtībām, kas radušās krīzes laikā un neaprēķinās kavējuma procentus, kā arī neatslēgs pakalpojumus (kavējuma procenti netiks aprēķināti par kavējumiem, kas radušies valstī izsludinātās krīzes laikā un vienu kalendāro mēnesi pēc tās). Tādēļ lūdzam iedzīvotājus būt atbildīgiem un informēt par maksājumu iespējamu kavēšanos, lai SIA “Smiltenes NKUP” var sniegt iedzīvotājiem maksimālu iespējamo atbalstu un dot iespēju iedzīvotājiem pārvarēt radušos krīzes situāciju, nepadziļinot to.

Iesniegumus lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi: smiltenesnkup@gmail.com vai arī izmantot pastkasti pie uzņēmuma Pils ielā 3A, Smiltenē.

Jautājumu gadījumā lūdzu zvanīt uz tel. nr. 29187272.

Būsim atbildīgi un cienīsim viens otru!