Tikšanās ar pagastu iedzīvotājiem

Esam jau informējuši, ka 2015. gada 16. jūnijā Saeima pieņēma Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, kas stāsies spēkā 2016. gada 1. janvārī, tāpēc SIA Smiltenes NKUP ir izsūtījusi vēstules Par ūdenssaimniecības pakalpojumiem visiem Smiltenes novada daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, ar kuriem mums ir noslēgti līgumi.

Lai nodrošinātu Likumā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam un pakalpojumu lietotājam noteikto tiesību un pienākumu izpildi, mūsu uzņēmuma vadītājs tiksies ar palsmaniešiem 15.decembrī, plkst.18.00 Palsmanes kultūras namā, 17.decembrī, plkst.18.00 ar Grundzāles pagasta iedzīvotājiem Grundzāles kultūras namā un ar Variņu pagasta iedzīvotājiem 22.decembrī, plkst.18.00 Variņu klubā.