Pabeigti būvdarbi Blomes ciemā

Nupat beigušies darbi pie projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Blomes ciemā.” Būvdarbus, saskaņā ar SIA “Inženiergrupa” izstrādāto tehnisko projektu, veica SIA “Woltec”.

Ir veikta ūdenstorņa tvertnes tīrīšana un dezinfekcija, kā arī ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve. Šobrīd nepabeigti vien ūdens sagatavošanas stacijas teritorijas labiekārtošanas darbi, kuru ietvaros tiks veikta teritorijas sakārtošana, uzstādot jaunu žogu un vārtus, izbūvējot piebraucamos ceļus un laukumu, un veicot teritorijas apzaļumošanu. To SIA “Woltec” veiks pavasarī. Projekta galvenais mērķis bija savienot abus Blomes ciema Nigras krastus kopējā ūdens sistēmā, pie viena ūdens torņa.

Pēc jaunās ūdens sagatavošanas stacijas nodošanas ekspluatācijā, Blomes pagasta iedzīvotājiem nodrošinām kvalitatīvu dzeramā ūdens sagatavošanu atbilstoši normām. Projektā Blomes ciemā veikta 900 m ūdensvada tīklu rekonstrukcija, 70 m kanalizācijas kolektoru (tīklu), tai skaitā skatakas.
Būvuzraudzību veica SIA „Būvuzraugi LV”, projekta vadību īstenoja SIA „Smiltenes NKUP”.