Informācija par darba samaksu

Amatu grupas                         Minimālais – maksimālais atalgojums, EUR

 

Sētnieki, apkopēji                                                         350-920

 

Strādnieki                                                                       700-1011

 

Kvalificēti strādnieki                                                     1270-1364

 

Speciālisti                                                                       1200- 1800

 

Vadītājs                                                                          2368