Informācija par darba samaksu

Amatu grupas                         Minimālais – maksimālais atalgojums, EUR

 

Sētnieki, apkopēji                                                          140 – 650

 

Strādnieki                                                                       600 – 700

 

Kvalificēti strādnieki                                                     700 – 1000

 

Speciālisti                                                                       800 – 1250

 

Vadītāji                                                                           1500 – 2059