SIA “ZAAO” informē par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā

SIA “ZAAO” informē par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā no 2024. gada 1. februāra.

2023. gada 21. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja jaunu tarifu par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi un sadzīves atkritumu apglabāšanu Aprites ekonomikas centrā “Daibe”. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksa izveidi.

Jaunais tarifs būs 141,75 EUR par vienas tonnas nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi un sadzīves atkritumu apglabāšanu, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Tā kā tarifs par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi un sadzīves atkritumu apglabāšanu ir daļa no atkritumu apsaimniekošanas maksas, tad tā izmaiņas ietekmēs kopējo atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēru.

Ievērojot iepriekš minēto, informējam, ka atkritumu apsaimniekošanas maksa no 2024. gada 1. februāra būs:

Smiltenes novadā 31,64 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa)

Izmaiņas maksā par atkritumu apsaimniekošanu veiktas, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. pantā noteikto kārtību un noslēgtā līguma 315-2-114 noteikumus.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas daļas speciālistiem – tālr. 64281250, e-pasts: zaao@zaao.lv.

 

Aprites ekonomikas centrs DAIBE
Aprites ekonomikas centrs DAIBE