Tikšanās Trapenē

Kā Jūs jau ziniet, ka ar 2022. gada 1. janvāri bijušo Apes un Raunas novadu komunālo saimniecību ūdensapgādes un kanalizācijas apsaimniekošanas funkcijas nodotas pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Smiltenes NKUP”. Tas nozīmē, ka mūsu apkalpes zonā ir Gaujiena un Trapene, Ape, kā arī Drusti, Roze un Rauna.

Janvāra beigās Smiltenes NKUP vadošie speciālisti brauca uz visām pievienoto novadu pagastu pārvaldēm, lai stāstītu un skaidrotu uzņēmuma nostājas un prasības ūdenssaimniecības apsaimniekošanā. Visas tikšanās bija ļoti konstruktīvas, ar ieteikumiem no abām pusēm, kā klientu pāreju uz Smiltenes NKUP organizēt iedzīvotājiem ērtāku, saprotamāku.

Smiltenes NKUP valdes loceklis Aigars Vīvuliņš  martā tikās ar  iedzīvotājiem Gaujienā, Apē un Raunā, bet aprīlī Drustos.

Pirmdien, 30.maijā plkst. 17:30 Trapenes kultūras namā, mūsu uzņēmuma vadītājs atbildēs uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem par ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Lūdzu esiet atsaucīgi, nāciet, jautājiet,  noskaidrojiet!