Ūdenssistēmas dezinfekcija

12. un 13. maijā Smiltenes NKUP ūdens piegādes zonā – Grundzālē, Palsmanē, Smiltenē, (arī Vidzemes un Silvas ciemos) Launkalnē, Blomē, Bilskā, Mēros, Variņos, Apē, Gaujienā, Trapenē, Raunā, Rozē un Drustos notiks ūdenssistēmas dezinfekcija.

Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo dezinficējošās vielas koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!