Par ūdensskaitītāju nomaiņu

SIA “Smiltenes NKUP” vēlas informēt, ka līdz ar ārkārtējās situācijas termiņa beigām, tiek atsāktas skaitītāju pārbaudes, nomaiņa un atkārtotā verificēšana, tādēļ aicinām dzīvojamo māju iedzīvotājus  nodrošināt piekļuvi dzīvokļos esošajiem skaitītājiem.

SIA “Smiltenes NKUP” no savas puses, rūpējoties par iedzīvotāju epidemioloģisko drošību, skaitītāju nomaiņai deleģēs tikai tos darbiniekus, kas ir veikuši vakcināciju pret Covid-19, papildus maksimāli ievērojot visus drošības pasākumus. Pakalpojuma sniedzējs aicina visus tos dzīvokļu īpašniekus, kuru īpašumā esošajiem ūdens patēriņa skaitītājiem ir iestājies verifikācijas termiņš, būt atbildīgiem un no savas puses ievērot visus epidemioloģiskos drošības pasākumus brīdī, kad SIA “Smiltenes NKUP” darbinieks ieradīsies nomainīt skaitītājus.

Skaitītāju nomaiņa notiks pēc mūsu iniciatīvas un saraksta, iedzīvotājiem nav jāpiesakās.