Ūdensskaitītāju nodošana

Šodien nolasiet ūdensskaitītāju rādījumus un līdz trešdienai, 2.jūnijam,  ievadiet https://kabinets.smiltenesnkup.lv/  vai izmantojot klientu portāla WebNams aplikāciju. Kā rīkoties, lasi šeit.

Rādījumu iesniegšanai variet izmantot arī daudzdzīvokļu mājās esošajās (tam paredzētajās) pastkastītēs, kā arī pastkastē pie biroja Pils ielā 3a.