Par zāles pļaušanu

Iestājoties siltākam laikam, kas veicina arī zāles augšanu, SIA Smiltenes NKUP   uzsākusi zāles pļaušanas darbus savā pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos (pieguļošajās teritorijās), kā arī Smiltenes novada pašvaldībai piederošajā teritorijā, atbilstoši līgumam.

SIA Smiltenes NKUP  aicina iedzīvotājus pārvietot savas automašīnas uz citu vietu, redzot, ka pie dzīvojamās mājas notiek pļaušanas darbi, lai izvairītos no gadījumiem, kad kāds ar trimeri nejauši no zemes pacelts akmens trāpa automašīnas stiklā vai nopļautā zāle pielīp pie mašīnas.

Iepriekš izlikt paziņojumus pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, norādot konkrētu pļaušanas laiku, diemžēl nav iespējams, jo darbu plāns mēdz mainīties atkarībā no laikapstākļiem.

SIA Smiltenes NKUP pateicas iedzīvotājiem par sapratni!