Lūdzam aizpildīt anketu

Līdz š.g. 21.maijam Smiltenes novada dome aicina iedzīvotājus līdzdarboties pašvaldības īpašuma Pils ielas 9, Smiltenē kvartāla attīstības dizaina stratēģijas izstrādē un dalīties ar saviem priekšlikumiem un domām par teritorijas attīstības virzieniem.

Aicinām aizpildīt aptaujas darba lapu, atbildot uz diviem jautājumiem:  1)  Cerības – uzraksti, ko Tu vēlētos darīt šajā kvartālā? Vai Tu vēlētos te strādāt? Ko Tu vēlētos apmeklēt šeit? 2) Bažas –  vai ir kas tāds, ko Tu noteikti nevēlētos redzēt šajā vietā?

Elektroniski aptauju aicinām aizpildīt šeit: https://forms.gle/sMaiFL5HHm7YvTZT9

Dalība aptaujā ir anonīma un iegūtie dati tiks izmantoti dizaina stratēģijas izstrādē.

Jau iepriekš pašvaldība informēja, ka aprīlī uzsākts darbs pie Pils ielas 9 kvartāla procesu un pakalpojumu dizaina un telpiskās attīstības stratēģijas izstrādes. Galvenie darba uzdevumi ir: izstrādāt vispārējās situācijas analīzi un kontekstu; veikt līdzvērtīgu piemēru analīzi; dažādu alternatīvu izvērtēšanu; izstrādāt nākotnes perspektīvas un attīstības virzienus, t.sk arī no vietas telpiskās puses, definēt dizaina mērķus; definēt mērķauditorijas un lietotājus, kā arī  definēt  “Ko darīt” un “Ko nedarīt”. Izstrādāto stratēģiju paredzēts izmantot kā pamatdatus kvartāla būvniecības ieceres projektēšanas darba uzdevuma sagatavošanai. Stratēģiju izstrādā dizaina birojs SIA “H2E”.