Par bēru ceremonijām Smiltenes kapos

Pamatojoties uz  grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas stājas spēkā 24. oktobrī, Smiltenes kapu kapličā bēru ceremonijā drīkst uzturēties ne vairāk par  desmit pavadītājiem. Sejas maskas jālieto obligāti, kā jebkurās sabiedriskajās vietās iekštelpās. Bēru ceremonijas var noturēt ārtelpās, ja tiek ievērota savstarpējā divu metru distance starp personām un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Zvana zvanīšana  tiek nodrošināta.

Bēru ceremonijas un izvadīšanu Smiltenes NKUP neorganizē, piederīgie ir paši atbildīgi par individuālajiem aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļiem.

Esiet atbildīgi!