Apkures sezonas beigas un radiatoru maiņas iespējas

Šajās dienās beidzās daudzdzīvokļu mājas apkures sezona un daudzi jautā kas jādara, lai veiktu radiatoru vai konvektoru nomaiņu, tāpēc skaidrojam, ka ir jāievēro sekojoši nosacījumi:

Vispirms jāuzraksta iesniegums https://smiltenesnkup.lv/?page_id=125 un jāiepazīstas ar tehniskajiem noteikumiem.

Jāiesniedz saskaņošanai SIA „Smiltenes NKUP” siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā sertificēta speciālista apliecināta radiatoru vai konvektoru nomaiņas skice, tajā uzrādot jauno apkures radiatoru vai konvektoru nepieciešamās jaudas parametru aprēķinu.

Radiatoru vai konvektoru nomaiņas laiks jāsaskaņo ar dzīvojamās mājas iekšējo siltumtīklu apkalpojošo santehniķi, vai mājas pārvaldnieku Jāni Liniņu (telefons 28341495), uzrādot saskaņoto skici.

Pēc radiatoru vai konvektoru nomaiņas obligāti veicama stāvvada hidrauliskā pārbaude, to veicam mēs.

Sīkāk meklē informāciju mūsu mājas lapā vai zvanot mums.