Iesniegums par SIA “Smiltenes NKUP” maksas pakalpojumu izmantošanu