Aicinājums būt atbildīgiem kanalizācijas lietošanā

Pagājušā nedēļā saņēmām vairākus izsaukumus uz daudzdzīvokļu namiem, lai novērstu aizsprostojumus kanalizācijas stāvvados. Valstī izsludināto ārkārtējo apstākļu dēļ, šobrīd mājās uzturas ievērojami lielāks skaits cilvēku, tas rada pastiprinātu noslodzi kanalizācijas sistēmai, lai novadītu mājsaimniecībās saražotos notekūdeņus.

Lūdzam rūpīgi izvērtēt, kas atbilst centralizētajai kanalizācijai un kas – atkritumu konteineram. Nesen problēmas radīja kaķiem izmantoto smilšu noskalošana kanalizācijā, taču šobrīd aktuālāka ir iedzīvotāju vēlme utilizēt personiskās higiēnas preces, piemēram, pamperus. Tāpēc lūdzam (pat pieprasām) nemest kanalizācijā pamperus, virtuves dvieļus, drēbes, higiēnas paketes un ēdienu atkritumus (kafijas biezumus, kompotu) u.c. nepiemērotas lietas. Tas nav pieļaujams, jo var radīt avārijas situācijas daudzdzīvokļu namam.

Aicinām iedzīvotājus padomāt par savu ikdienas rīcību, lai šajos apstākļos, kad tik svarīgi ir ievērot personisko higiēnu, varam nodrošināt nepārtrauktu dzeramā ūdens piegādi un novadīt notekūdeņus attīrīšanai.