Interaktīvā karte par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

Mūsu uzņēmuma interneta vietnē https://smiltenesnkup.lv/?page_id=4326 jau ir pieejama interaktīvā karte par ūdenssaimniecības pakalpojumiem.  Tajā varat atrast informāciju par jebkuras Smiltenes novada mājsaimniecības izmantotajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem (ūdens, kanalizācija un asenizācija), ko sniedz mūsu uzņēmums.

Mēs esam pirmie un pašlaik arī vienīgie Latvijā, kas ieviesuši šādu uzskatāmu karti sadarbībā ar pakalpojumu uzskaites programmas uzturētāju SIA “VAR Datu sistēmas” un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas uzturētāju SIA “Envirotech”. Kompānija SIA “VAR Datu Sistēmas” ir pieredzējis uzņēmums darbā ar namu apsaimniekotājiem. Kompānija SIA “VAR Datu Sistēmas” ir izstrādājusi un uztur programmu WinNams, un pateicoties šai sadarbībai mēs jau otro gadu sagatavojam rēķinus saviem klientiem tieši ar šo moduli. Kompānija SIA “Envirotech” ir vadošais ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS) uzņēmums Latvijā ar plašu pieredzi uzņēmumu ĢIS izveidē un uzturēšanā. Daudzās organizācijās, tajā skaitā arī SIA “Smiltenes NKUP” ĢIS ir kļuvis par būtisku infrastruktūras daļu, kas ir neaizvietojama ikdienas darbā.

Šobrīd uzņēmuma darbinieku telefonos jau ir pieejama šī kopīgi izveidotā karte ar darbam nepieciešamo informāciju, lai ikdienā maksimāli īsā laikā varētu noskaidrot ūdensvada un kanalizācijas tīklu atrašanās vietas, atrast objektus, pakalpojuma veidu katram īpašumam un vēl citu informāciju.

Realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētos projektus, pēdējos gados daudzviet pilsētā un pagastos ir izbūvēti jauni centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ar atzariem līdz nekustamo īpašumu (zemes gabalu) robežai. Lai legāli pieslēgtos šiem atzariem un saņemtu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, objektu īpašniekiem nepieciešams pieprasīt tehniskos noteikumus un pēc izbūves noslēgt līgumu ar SIA “Smiltenes NKUP”, taču daudzi pieslēgumus ir veikuši patvaļīgi un izmanto pakalpojumus, par tiem nemaksājot.

SIA “Smiltenes NKUP” katru gadu konstatē vairākus gadījumus, kad nekustamie īpašumi bez saskaņošanas pievienoti centralizētajai ūdensapgādes un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nenoslēdzot ar mums līgumu par pakalpojumu lietošanu. Iepriekš minētā karte dod mums iespēju vizuāli uztvert informāciju par īpašumiem un tiem nodrošinātajiem pakalpojumiem. Tehniskās iespējas sniedz iespēju pārliecināties par sniegto pakalpojumu uz vietas, pie katra īpašuma. Informācija, pēc pakalpojuma līguma noslēgšanas vai pārslēgšanas, reizi diennaktī aktualizējas automātiski.

Šogad SIA “Smiltenes NKUP” turpinās pārbaudīt ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmas pieslēgumus Smiltenes novadā, tāpēc aicinām pašus īpašniekus būt atbildīgiem un legalizēt izbūvētos pieslēgumus, kā arī  noslēgt līgumu par katru pakalpojumu, kurš tiek izmantots.

Ja nekas netiks darīts, lai risinātu radušos situāciju par nelegālajiem pieslēgumiem, gala rezultātā notiks nelegālā ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojuma atslēgšana no maģistrālajiem tīkliem, kā arī kompensācijas piedzīšana no īpašnieka tiesvedības ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikas 2016. gada 22. marta MK noteikumu Nr. 174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 53.-55. punktā minēto kārtību, kas nosaka kā tiek aprēķināta kompensācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu. Ūdens, kas netiek uzskaitīts tā lietotājam, var izmaksāt ļoti dārgi, kas nozīmē, ka pie minimālā caurules diametra, var nākties maksāt līdz pat 1300,00 EUR. Ja nelikumīgi tiek lietots gan ūdens, gan kanalizācija, tad kompensācija var sasniegt pat no 3000,00 EUR apmēru.

SIA “Smiltenes NKUP” aicina līdz š.g. 31. martam pieteikties pakalpojumu lietotājus, kuriem līdz šim nav bijis noslēgts līgums par atbilstoša pakalpojuma saņemšanu, un bez soda sankcijām legalizēt īpašumam izbūvēto pieslēgumu. Kā arī aicinām tos pakalpojuma lietotājus, kuriem ir kādas neskaidrības vai jautājumi, griezties SIA “Smiltenes NKUP”.