Atkārtoti par siltā ūdens uzsildīšanu

Saņemot gan iedzīvotāju jautājumus,  atkārtoti sniedzam skaidrojumu, kā tiek aprēķināta vienības cena par siltā ūdens uzsildīšanu (cena par 1 m3) un kāpēc katrai daudzdzīvokļu mājai tā var būt atšķirīga.

Maksājamā daļa par siltumenerģiju tiek noteikta ņemot vērā mājas apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas tehniskās iespējas, kā arī siltumenerģijas patēriņa uzskaites (sadales) iespējas.

Sākot ar 2018. gada 1. janvāri visām Smiltenes pilsētas daudzdzīvokļu mājām, kuras apsaimnieko Smiltenes NKUP un kurām ir centralizēta siltumapgāde un siltais ūdens, ir uzstādīti siltumenerģijas skaitītāji, kas uzrāda enerģijas patēriņu siltā ūdens uzsildīšanai (megavatos – MWh).

Ūdens uzsildīšanu aprēķina, patērēto siltuma daudzumu siltā ūdens uzsildīšanai (MWh) reizinot ar siltuma piegādātāja piemēroto tarifu, kas Smiltenē ir 58,31 + PVN eiro par megavatstundu. Tālāk atskaita konstantu samaksu par ūdens cirkulāciju un pēc individuālo skaitītāju kopējā rādījuma tiek aprēķināta siltā ūdens uzsildīšanas cena.

Maksājamo daļu par   siltumenerģiju karstā ūdens sagatavošanai sadala:

– par siltumenerģiju karstā ūdens cirkulācijai – atbilstoši dzīvokļu īpašumu skaitam;

– par siltumenerģiju patērētajam karstajam ūdenim – proporcionāli patērētā karstā ūdens daudzumam.

Ūdens uzsildīšanas vienības cena katrā daudzdzīvokļu mājā var būt atšķirīga, jo daudzdzīvokļu mājām ir atšķirīgi tehniskie risinājumi siltā ūdens piegādei patērētājiem, kā arī tā ir atkarīga no katrā mājā patērētā karstā ūdens apjoma un patērētās siltumenerģijas.

Kopš 2017. gada augusta mēneša SIA “Smiltenes NKUP” daudzdzīvokļu māju īpašniekiem, gan individuāli, gan mājas sapulcēs, ir skaidrojuši aprēķinu kārtību, esamarī iepriekš ievietojuši mājaslapā smiltenesnkup.lv skaidrojumu, kā veidojas maksa par ūdens uzsildīšanu.

Piemērs, kā tiek aprēķināta maksa par karstā ūdens uzsildīšanu:

(piemērā atspoguļotie dati ir reāli un atbilst vienai no Smiltenes NKUP apsaimniekošanā esošai daudzdzīvokļu mājai)

Janvāris:

Ūdens uzsildīšanai patērētais siltuma daudzums pēc skaitītāja ir 17.4 MWh, tātad:

kopējā maksa mēnesī par ūdens uzsildīšanu daudzdzīvokļu mājā

17,4 MWh x 58,31 EUR/ MWh = 1014,59 EUR + PVN

Siltā ūdens cirkulācija:

5,83 EUR x 55 dzīvokļi = 320,65 EUR + PVN

Starpība:

1014,59 EUR – 320,65 EUR = 693,94 EUR + PVN

Siltā ūdens patēriņš pēc individuālajiem skaitītājiem = 65,973 m3

Siltā ūdens uzsildīšanas cena:

693,94 EUR : 65,973 m3 = 10,52 EUR/ m3 + PVN

Februāris:

Ūdens uzsildīšanai patērētais siltuma daudzums pēc skaitītāja ir 15 MWh, tātad:

kopējā maksa mēnesī par ūdens uzsildīšanu daudzdzīvokļu mājā

15 MWh x 58,31 EUR/ MWh = 874,65 EUR + PVN

Siltā ūdens cirkulācija:

5,83 EUR x 55 dzīvokļi = 320,65 EUR + PVN

Starpība:

874,65 EUR – 320,65 EUR = 554 EUR + PVN

Siltā ūdens patēriņš pēc individuālajiem skaitītājiem = 63,763 m3

Siltā ūdens uzsildīšanas cena

554 EUR : 63,763 m3 = 8,69 EUR/ m3 + PVN

Marts:

Ūdens uzsildīšanai patērētais siltuma daudzums pēc skaitītāja ir 15.6 MWh, tātad:

kopējā maksa mēnesī par ūdens uzsildīšanu daudzdzīvokļu mājā

15,6 MWh x 58,31 EUR/ MWh = 909,64 EUR + PVN

Siltā ūdens cirkulācija:

5,83 EUR x 55 dzīvokļi = 320,65 EUR+PVN

Starpība:

909,64 EUR – 320,65 EUR = 588,99 EUR+PVN

Siltā ūdens patēriņš pēc individuālajiem skaitītājiem = 60,917 m3

Siltā ūdens uzsildīšanas cena = 588,99 EUR : 60,917 m3 = 9,67 EUR/ m3 + PVN

Smiltenes NKUP valdes loceklis Aigars Vīvuliņš uzsver: “Lai arī kādu enerģijas avotu (elektroenerģiju, izmantojot elektriskos boilerus vai šajā gadījumā siltumenerģiju, kuru nodrošina SM Energo) iedzīvotāji ir izvēlējušies lietot karstā ūdens iegūšanai, par to ir jāsamaksā atbilstoši savai izvēlei. Un neviens nav tiesīgs likt par to maksāt kādam citam. Arī siltumenerģija, tieši tāpat kā elektroenerģija, ir mērāma un mērīšanai visos Smiltenes NKUP apsaimniekošanā esošajos namos ir uzstādīti jauni siltumenerģijas skaitītāji, tad arī pēc kuriem tiek veikti aprēķini. Un, lai nerastos domstarpības, pašiem ir jābūt atbildīgiem savu kaimiņu priekšā, katru mēnesi apsaimniekotājam noziņojot precīzus ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus.”