Par 2019.gadā paveikto namu apsaimniekošanā

SIA “Smiltenes NKUP” viena no galvenajām darbības sfērā ir namu apsaimniekošana. Kopsummā apsaimniekojot 42 mājas. Līdz ar to, tiek domāts par māju un iedzīvotāju labklājību, iespēju robežās uzlabojot apsaimniekojamos īpašumus. Arī šogad ir izdevies piesaistīt Smiltenes novada domes līdzfinansējumu 3 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai, veicot piebraucamo ceļu/ stāvlaukumu asfaltēšanas darbus: Rīgas ielā 3/1, Rīgas ielā 3/2 un Dārza ielā 50, Smiltenē.

 

 

 

 

 

Kopējas projektu izmaksas ir 11.867,07 eiro, no kurām pašvaldības kopējais līdzfinansējums ir 8.900,30 eiro un dzīvojamo māju kopējais iedzīvotāju finansējums ir 2 966,77 eiro.

Divām mājām tika veikti jumtu seguma atjaunošanas un skursteņu remontu darbi, atbilstoši daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopsapulces lēmumiem. Tās ir  Rīgas ielas 3/1 un Smilšu ielas 4a, Smiltenē. Kopējā apgūtā summa par būvdarbiem – 62 405,81 eiro (ar PVN) . Atbilstoši iepirkuma rezultātiem, darbus veica firma SIA “RST Company”. Vienai mājai Celtnieku ielā 2, Smiltenē, atbilstoši cenu aptaujas rezultātiem darbus veica firma SIA “ASE”, par kopējo summu 9 021,51 eiro (ar PVN).

 

 

 

Rīgas iela 3/1                                       Celtnieku iela 2

Šobrīd notiek projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas” izstrādes 4 mājām – Abulas ielā 8, Dakteru ielā 24, Daugavas ielā 2 un Audēju ielā 2, Smiltenē.