Tikšanās Bilskā un Mēros

Esam jau informējuši, ka 2015. gada 16. jūnijā Saeima pieņēma Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, kas stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī, tāpēc SIA Smiltenes NKUP pērn izsūtīja vēstules Par ūdenssaimniecības pakalpojumiem visiem Smiltenes novada daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, ar kuriem mums ir noslēgti līgumi.

Lai nodrošinātu Likumā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam un pakalpojumu lietotājam noteikto tiesību un pienākumu izpildi, mūsu uzņēmuma vadītājs 27.janvārī Bilskas pagasta pārvaldē plkst.18.00 tiksies ar Bilskas ciema iedzīvotājiem, bet 19.30 Mēru tautas namā ar Mēru iedzīvotājiem.