Par dzīvokļa izsoli

“SIA “Smiltenes NKUP” informē, ka Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.96 zvērināts tiesu izpildītājs Māris Vanags rīko B.Jirgensonei piederošā dzīvokļa Nr.47 (2 istabu dzīvoklis, platība 46.50 m2) Dakteru ielā 24, Smiltenē  otro izsoli, izsoles sākumcena: 8250,00 EUR. Izsole notiek elektroniski, izsoles sākuma datums, laiks: 2016.gada 15.janvāris pulksten 10:00, izsoles noslēguma datums, laiks 2015.gada 15.februāris pulksten 10:00.  Par izsoles kārtību un pieteikšanos interesēties pie zvērināta tiesu izpildītāja Māra Vanaga tel.27631776, epasts: maris.vanags@lzti.lv