Par atkritumiem kapos

SIA Smiltenes NKUP atgādina, ka atkritumi pirms izmešanas ir jāsašķiro! Lielajā konteinerā drīkst mest tikai organiskos atkritumus – lapas, ziedus, bet mazajā neorganiskos – plēves, pudeles un citus. Par atkritumu šķirošanu kapos atgādina norāžu zīmes. Piemēram šādas – kapiem_organiskais  kapiem_neorganiskais .

Ja iedzīvotāji vienā konteinerā met gan ‘zaļos’ atkritumus (puķes, skujas, u.c.), gan citus kapu atkritumus (sveces, vāzes u.c.), tad tas viss nonāk SIA ZAAO poligonā Daibe. Ja sašķiro – organiskos atkritumus metot vienā konteinerā, bet sveces un citus kapu atkritumus citā, tad  ‘zaļie’  atkritumi tiek aizvesti uz kompostu un pēc pāris gadiem atgriežas  kā melnzeme.

Lai kapi būtu tīri, kārtīgi un sakopti, patvaļīgi nedrīkst veidot lapu/puķu/skuju kaudzes ap kapsētas teritoriju. Atkritumus drīkst izmest tikai tiem paredzētās vietās.

Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un šķirot kapu atkritumus.  Saudzēsim un rūpēsimies par dabu kopā!

Atgādinām, ka šī gada kapu svētki Smiltenes pilsētas kapos 15. jūlijā, plkst. 11.00,
Meža kapos plkst. 13.00.

Svecīšu vakars 22. septembrī.