Sakarā ar darbinieka atvaļinājumu, nebūs pieejams asenizācijas mucas (6m3) pakalpojums 15.un 22.jūlijā.