10.jūlijā SIA “Ķikuti 99” vedīs 9 kravas smiltis uz pilsētas kapiem, uz Meža kapiem-vienu. Smiltis tiek pirktas par iepriekšējā gada kapusvētkos savāktajiem ziedojumiem.

KAPU SVĒTKI Smiltenes pilsētas kapos 16. jūlijā, plkst. 11.00,
Meža kapos plkst. 13.00.

SVECĪŠU VAKARS 23. septembrī.