Dzeramā ūdens kvalitāte

Smiltenē dzeramais ūdens tiek iegūts no 5 ūdensapgādes urbumiem Atmodas ielā. No pazemes iegūtais ūdens nonāk Smiltenes dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā, kur tas tiek attīrīts. Šāda attīrīšanas metode ir videi draudzīga un pilnīgi nekaitīga cilvēkam, turklāt ūdens nav ķīmiski pārveidots.

Lai pārliecinātos par Smiltenes novada iedzīvotājiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti, likumā noteiktajā kārtībā veicam ūdens kvalitātes pārbaudi un analīzes Smiltenē, Blomē, Bilskā, Mēros, Grundzālē, Palsmanē, Launkalnē, Variņos. Veiktie testi uzrāda nemainīgi labus dzeramā ūdens analīzes rādītājus.

Zemāk iespējams lejupielādēt veikto analīžu rādītājus.

Download Attachments