Informācija par IUPS nomaiņu/verifikāciju daudzdzīvokļu mājās, kuras nav SIA “Smiltenes NKUP” pārvaldījumā

Cienījamie dzīvokļu īpašnieki un iedzīvotāji! SIA “Smiltenes NKUP” (turpmāk tekstā – NKUP) informē, ka norēķiniem par ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir iespējami divi varianti:

 1. Norēķini tiek veikti ar PILNVAROTĀS PERSONAS starpniecību
  Rēķins par pakalpojumu tiek nosūtīts tikai mājas Pilnvarotajai personai, kas veic tā sadalīšanu.
  Šajā gadījumā aprēķina veikšanai NKUP izmanto tikai komercuzskaites ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu un individuālo ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas datus NKUP nepieprasa.
 2. TIEŠIE NORĒĶINI – NKUP sagatavo rēķinu KATRAM dzīvokļa īpašniekam
  Šajā gadījumā ir jāveic individuālo ūdens patēriņa skaitītāju (turpmāk tekstā-IŪPS) verifikācija kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 524 . Dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums iesniegt ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas/verificēšanas dokumentus.

Lai veiktu IŪPS nomaiņu/verifikāciju, iedzīvotāji var izmatot pašu izvēlēta sertificēta santehniķa pakalpojumus vai NKUP sniegtos santehniķu pakalpojumus, aizpildot iesniegumu uzņēmuma mājas lapā, vai iesniedzot to papīra formātā mūsu birojā Pils ielā 3A, Smiltenē.

Aicinām IŪPS nomainīt vai verificēt un iesniegt nomaiņas aktu, kā arī skaitītāju sertifikātus laikus. MK noteikumi Nr. 524 nosaka, ka tie jānomaina vai jāverificē līdz to verifikācijas termiņa beigām, pretējā gadījumā ūdens patēriņš tiks aprēķināts balstoties uz MK noteikumu Nr. 524 11. punktu un, pamatojoties uz Smiltenes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/22 2. pielikumu, atbilstoši dzīvoklī deklarēto personu skaitam.

 • Pēc IŪPS nomaiņas/verificēšanas, lai dati sistēmā tiktu nomainīti, aicinām dokumentus iesniegt korekti:
  Nomaiņas aktu un sertifikātus nofotografē atsevišķi – viens dokuments kā viens pielikums (vienā fotogrāfijā nedrīkst būt gan nomaiņas akts, gan IŪPS sertifikāti). Var izmantot telefona aplikāciju, piemēram, Adobe Scan, kas ir bez maksas, lai dokumentus nofotografētu kā PDF failus;
 • Pārliecinies, ka informācija uz nomaiņas akta un IŪPS sertifikātiem ir skaidri salasāma;
 • Pirms pievieno failus e-pastam, pārliecinies, ka tie ir kādā no šiem formātiem – .pdf, .jpg, .jpeg, .bmp vai .png (citi formāti netiks pieņemti);
 • Visus failus pievieno viena e-pasta pielikumā un nosūti uz rekini@smiltenesnkup.lv.

IŪPS nomaiņas/verificēšanas dokumenti netiks pieņemti, ja tie tiks sūtīti atsevišķi, kā arī tie nedrīkst būt arhivēti (.rar, .zip vai .7z) vai apvienoti vienā mapē, vai augšupielādēti kādā no datu glabāšanas vietnēm (piemēram, Failiem.lv, Google Drive u.c.).

Akta paraugs atrodas mūsu mājaslapā smiltenesnkup.lv, sadaļā Veidlapas: AKTS par ūdens skaitītāju uzstādīšanu vai nomaiņu un plombēšanu (PDF fails)

Pirms izsūti e-pastu, pārliecinies, ka visi dokumenti ir pievienoti!