Viesošanās Īrijas notekūdeņu attīrīšanas un dūņu pārstrādes centros

Cilvēka radīto notekūdeņu attīrīšanas process ietver sevī notekūdeņu mehānisko un bioloģisko attīrīšanu, ar mērķi, paņemot no dabas tīru ūdeni, atgriezt to atpakaļ dabā tik pat tīru. Zināms, ka notekūdeņu attīrīšanas procesa beigās rodas blakusprodukts – dūņas. Dūņas iespējams izmantot dažādās tautsaimniecības jomās – lauksaimniecībā, apzaļumošanā, enerģijas ražošanā u.tml., taču svarīgi ir plānot un organizēt notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu atbilstoši katra reģiona īpatnībām un lokālajām niansēm.

Lai iegūtu jaunu pieredzi šajā jomā, SIA “Smiltenes NKUP” ūdenssaimniecības sistēmu tehniķis Kristaps Kalniņš no 15. – 18. aprīlim Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) organizētajā mācību un pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros devās uz Īrijas dūņu pārstrādes centriem, lai tādējādi gūtu pēc iespējas plašāku ieskatu, gūtu jaunas idejas dažāda mēroga notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā.

Foto no personīgā arhīva

Vizītes laikā tika apmeklētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Dublinā (Ringsend), Korkā (Carrigrennan), Hacketstown, Tullow, Ballon un Waterford. Katrā no šīm vietām bija iespēja padziļināti iepazīties ar modernām un mūsdienīgām dūņu apsaimniekošanas iekārtām, to darbību, kā arī dūņu tālākās izmantošanas tehnoloģijām un principiem.

Vizītes laikā notika diskusijas ar vietējo uzņēmumu speciālistiem par Īrijā dūņu apsaimniekošanā un uzglabāšanā izmantotajām metodēm, plusiem un mīnusiem. Tika apskatīti dūņu uzglabāšanā izmantotie niedru lauki, kādus šobrīd Latvijā neizmanto.

Lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli Latvijā, 19 organizācijas, tajā skaitā LŪKA, 2020. gadā uzsāka kopīgu projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”, jeb LIFE GoodWater IP. Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.