Rozes ciema ūdens kvalitāte

Pamatojoties uz sociālajos tīklos rakstītajām sūdzībām par ūdens kvalitāti Rozes ciemā, Smiltenes NKUP oktobrī veica ārpus kārtas ūdens kvalitātes pārbaudi. Testēšanas pārskats Nr. PV-2023-P-74117.01 parāda, ka ūdens kvalitātei NAV novirzes no normas, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 547 (26.09.2023) “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Lūdzam turpmāk  informēt arī Smiltenes NKUP (telefons 26182972), ja tiek novērota ūdens kvalitātes pasliktināšanās.