Noslēgušies būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Audēju iela 2, Smiltenē

2023. gada 5. jūnijā pabeigti būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Audēju iela 2, Smiltenē.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica SIA “KRAFTER”.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārsegumu siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, kāpņu telpu remonts, ūdensapgādes  un apkures sistēmas rekonstrukcija.

Kopējās projekta izmaksas EUR 969 496,17 (ar PVN) (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība). Saskaņā ar 08.06.2022. līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”, EUR 361 790,00 tika finansēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF).

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana nodrošinās Audēju ielai 2, Smiltenē ēkai:

  • Siltumenerģijas ietaupījumu 70,69 kWh/m2 gadā;
  • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 45. 89 CO2 ekv.T./gadā.