Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifs no 1. maija

Jau iepriekš informējām, ka  no 2023. gada 1. maija

ūdensapgādes pakalpojumu tarifs ir 1,50 EUR/m(bez PVN)

kanalizācijas pakalpojumu tarifs ir 1,76 EUR/m3 (bez PVN)

Sadzīves pakalpojumu regulēšanas komisija, izvērtējot tarifu projektu un to veidojošo izmaksu atbilstību, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Smiltenes NKUP” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

SPRK padomes 10.11.2022 lēmums nr.243 lasāms šeit.